eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4529

NGC 4529
Objekt NGC 4529 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4529 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h32m51.7s; Dec= 20°11'1"
rödförskjutning (z): 0.008459
Avståndet från solen till NGC 4529: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4529 : PGC 41639, UGC 7697, MCG 3-32-64, CGCG 99-85, KUG 1230+204

Närliggande objekt: NGC 4527, NGC 4528, NGC 4530, NGC 4531

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.