eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4549

NGC 4549
Voorwerp NGC 4549 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4549 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=15.2m; B=16.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h35m21.3s; Dec= 58°56'58"
roodverschuiving (z): 0.045121
De afstand van de zon tot NGC 4549: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 190.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4549 : PGC 41954, MCG 10-18-72

Objecten in de buurt: NGC 4547, NGC 4548, NGC 4550, NGC 4551

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.