eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4579

NGC 4579
Objekt NGC 4579 sa nachádza presne v strede obrazu.

M58, NGC4579 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.00'x4.8'
veľkosť: V=9.7m; B=10.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h37m43.7s; Dec= 11°49'6"
RedShift (z): 0.005060
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4579: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4579 : PGC 42168, M 58, UGC 7796, MCG 2-32-160, IRAS 12351+1205, CGCG 70-197, VCC 1727

Blízke objekty: NGC 4577, NGC 4578, NGC 4580, NGC 4581

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.