eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4590

NGC 4590
objekt NGC 4590 ligger akkurat i midten av bildet.

M68, NGC4590 - kulehop av stjerner i stjernebildet Hydrae
Typen: X -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 11.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t39m28s; Dec= -26°44'32"
Avstand fra solen til NGC 4590: 32.3 tusen lysår;
Andre objektnavn NGC 4590 : M 68, GCL 20, ESO 506-SC30

Naboobjekter: NGC 4588, NGC 4589, NGC 4591, NGC 4592

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.