eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4594

NGC 4594
Objekt NGC 4594 sa nachádza presne v strede obrazu.

M104, NGC4594 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 8.60'x4.2'
veľkosť: V=8.0m; B=9.0m
Jas povrchu: 11.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h39m59.3s; Dec= -11°37'21"
RedShift (z): 0.003416
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4594: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4594 : PGC 42407, M 104, MCG -2-32-20, UGCA 293, IRAS 12373-1120, Sombrero galaxy

Blízke objekty: NGC 4592, NGC 4593, NGC 4595, NGC 4596

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.