eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4637

NGC 4637
Objekt NGC 4637 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4637 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.5'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h42m54.2s; Dec= 11°26'17"
Övriga namn på objektet NGC 4637 : PGC 42744, UGC 7881, MCG 2-32-188, CGCG 71-7, VCC 1945

Närliggande objekt: NGC 4635, NGC 4636, NGC 4638, NGC 4639

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.