eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 465

NGC 465
Objekt NGC 465 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 465 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.00'
velikosti: V=11.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h15m42.7s; Dec= -73°19'27"
Jiné názvy objektu NGC 465 : ESO 29-SC40, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 463, NGC 464, NGC 466, NGC 467

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.