eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4654

NGC 4654
Objekt NGC 4654 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4654 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.00'x3.1'
veľkosť: V=10.5m; B=11.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h43m56.5s; Dec= 13°7'35"
RedShift (z): 0.003489
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4654: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4654 : PGC 42857, UGC 7902, MCG 2-33-4, CGCG 71-19, VCC 1987, IRAS 12414+1324

Blízke objekty: NGC 4652, NGC 4653, NGC 4655, NGC 4656

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.