eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4657

NGC 4657
Voorwerp NGC 4657 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4657 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canum Venaticorum
Type: I/P -
De hoekige afmetingen: 1.30'x0.6'
omvang: V=12.4m; B=13.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h44m6.9s; Dec= 32°12'33"
roodverschuiving (z): 0.002058
De afstand van de zon tot NGC 4657: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 8.7 Mpc;

Objecten in de buurt: NGC 4655, NGC 4656, NGC 4658, NGC 4659

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.