eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4689

NGC 4689
Objekt NGC 4689 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4689 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 4.30'x3.5'
veľkosť: V=11.0m; B=11.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h47m45.7s; Dec= 13°45'44"
RedShift (z): 0.005390
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4689: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4689 : PGC 43186, UGC 7965, MCG 2-33-22, CGCG 71-43, VCC 2058, IRAS 12452+1402

Blízke objekty: NGC 4687, NGC 4688, NGC 4690, NGC 4691

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.