eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4731A

NGC 4731A
Objekt NGC 4731A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4731A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Im/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.8m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h51m13.1s; Dec= -6°33'35"
rödförskjutning (z): 0.005050
Avståndet från solen till NGC 4731A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4731A : PGC 43526, MCG -1-33-27

Närliggande objekt: NGC 4730, NGC 4731, NGC 4732, NGC 4733

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.