eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4770

NGC 4770
objekt NGC 4770 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4770 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.6m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t53m32.2s; Dec= -9°32'28"
Rødforskyvning (z): 0.012168
Avstand fra solen til NGC 4770: basert på redshiftverdien (z) - 51.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4770 : PGC 43804, MCG -1-33-40

Naboobjekter: NGC 4768, NGC 4769, NGC 4771, NGC 4772

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.