eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4780A

NGC 4780A
Objekt NGC 4780A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4780A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h54m3.1s; Dec= -8°39'12"
rödförskjutning (z): 0.014837
Avståndet från solen till NGC 4780A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4780A : PGC 1000913

Närliggande objekt: NGC 4778, NGC 4779, NGC 4780, NGC 4781

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.