eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4855

NGC 4855
Objekt NGC 4855 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4855 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h59m18.4s; Dec= -13°13'50"
rödförskjutning (z): 0.016038
Avståndet från solen till NGC 4855: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4855 : PGC 44572, MCG -2-33-77

Närliggande objekt: NGC 4853, NGC 4854, NGC 4856, NGC 4857

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.