eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4857

NGC 4857
Objekt NGC 4857 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4857 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h57m18.1s; Dec= 70°12'11"
RedShift (z): 0.028673
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4857: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4857 : PGC 44284, UGC 8077, MCG 12-12-22, CGCG 335-29, IRAS 12554+7028

Blízke objekty: NGC 4855, NGC 4856, NGC 4858, NGC 4859

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.