eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4879

NGC 4879
Objekt NGC 4879 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4879 - jedna hvězdička v souhvězdí Virginis
Typ: * -
velikosti: V=15.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h0m25.6s; Dec= -6°6'40"
červený posuv (z): 0.012896
Vzdálenost od Slunce do NGC 4879: na základě množství červeného posunu (z) - 54.5 Mpc;

Nedaleko objekty: NGC 4877, NGC 4878, NGC 4880, NGC 4881

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.