eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4898-1

NGC 4898-1
objekt NGC 4898-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4898-1 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.5m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t0m17.7s; Dec= 27°57'18"
Rødforskyvning (z): 0.023026
Avstand fra solen til NGC 4898-1: basert på redshiftverdien (z) - 97.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4898-1 : PGC 44736, MCG 5-31-82, CGCG 160-248, DRCG 27-121

Naboobjekter: NGC 4897, NGC 4898-2, NGC 4899, NGC 4900

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.