eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4976

NGC 4976
Objekt NGC 4976 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4976 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 5.60'x3.0'
magnitud: V=10.0m; B=11.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h8m37.4s; Dec= -49°30'21"
rödförskjutning (z): 0.004847
Avståndet från solen till NGC 4976: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4976 : PGC 45562, ESO 219-29

Närliggande objekt: NGC 4974, NGC 4975, NGC 4977, NGC 4978

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.