eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4980

NGC 4980
Objekt NGC 4980 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4980 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h9m10.1s; Dec= -28°38'30"
RedShift (z): 0.004767
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4980: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4980 : PGC 45596, ESO 443-75, MCG -5-31-37, AM 1306-282, IRAS 13064-2822

Blízke objekty: NGC 4978, NGC 4979, NGC 4981, NGC 4982

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.