eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4994

NGC 4994
Objekt NGC 4994 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4994 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h9m47.6s; Dec= -23°23'2"
RedShift (z): 0.009727
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4994: na základe množstva červeného posunu (z) - 41.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4994 : PGC 45657, NGC 4993, ESO 508-18, MCG -4-31-39, AM 1307-230

Blízke objekty: NGC 4992, NGC 4993, NGC 4995, NGC 4996

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.