eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5011B

NGC 5011B
Voorwerp NGC 5011B bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5011B - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.4'
omvang: V=13.5m; B=14.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h13m12.1s; Dec= -43°14'48"
roodverschuiving (z): 0.010764
De afstand van de zon tot NGC 5011B: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 45.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5011B : PGC 45918, ESO 269-67, DCL 530

Objecten in de buurt: NGC 5011A, NGC 5011C, NGC 5012, NGC 5012A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.