eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5012A

NGC 5012A
Objekt NGC 5012A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5012A - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: P -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h12m41.8s; Dec= 22°49'48"
RedShift (z): 0.008609
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5012A: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5012A : PGC 45884, UGC 8290, MCG 4-31-14, CGCG 130-20, KUG 1310+230, VV 559, 8ZW 262, IRAS 13103+2305

Blízke objekty: NGC 5011B, NGC 5012, NGC 5013, NGC 5014

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.