eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5074

NGC 5074
Objekt NGC 5074 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5074 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h18m25.8s; Dec= 31°28'6"
RedShift (z): 0.018693
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5074: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5074 : PGC 46354, MCG 5-31-172, CGCG 161-1, CGCG 160-183, WAS 67, KUG 1316+317

Blízke objekty: NGC 5072, NGC 5073, NGC 5075, NGC 5076

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.