eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5082

NGC 5082
objekt NGC 5082 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5082 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: SB0 - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.6m; B=13.6m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t20m39.8s; Dec= -43°42'1"
Rødforskyvning (z): 0.012996
Avstand fra solen til NGC 5082: basert på redshiftverdien (z) - 54.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5082 : PGC 46566, ESO 269-89, MCG -7-27-53, DCL 562

Naboobjekter: NGC 5080, NGC 5081, NGC 5083, NGC 5084

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.