eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5086

NGC 5086
Objekt NGC 5086 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5086 - två stjärnor i stjärnbild Centauri
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h20m59.3s; Dec= -43°43'43"

Närliggande objekt: NGC 5084, NGC 5085, NGC 5087, NGC 5088

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.