eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5097

NGC 5097
Voorwerp NGC 5097 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5097 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E4 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=14.6m; B=15.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h20m59.6s; Dec= -12°28'18"
roodverschuiving (z): 0.007982
De afstand van de zon tot NGC 5097: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 33.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5097 : PGC 46602, 2SZ 37, IRAS 13183-1212

Objecten in de buurt: NGC 5095, NGC 5096, NGC 5098B, NGC 5098A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.