eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5121

NGC 5121
Objekt NGC 5121 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5121 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.5'
veľkosť: V=10.6m; B=11.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h24m45.4s; Dec= -37°40'57"
RedShift (z): 0.004913
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5121: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5121 : PGC 46896, ESO 382-57, MCG -6-29-35, AM 1321-372, IRAS 13219-3725

Blízke objekty: NGC 5119, NGC 5120, NGC 5121A, NGC 5122

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.