eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5122

NGC 5122
Objekt NGC 5122 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5122 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h24m14.9s; Dec= -10°39'16"
rödförskjutning (z): 0.009400
Avståndet från solen till NGC 5122: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5122 : PGC 46848, MCG -2-34-43, 2SZ 43, PRC B-16

Närliggande objekt: NGC 5121, NGC 5121A, NGC 5123, NGC 5124

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.