eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5137

NGC 5137
objekt NGC 5137 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5137 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.1m; B=15.9m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t24m52.5s; Dec= 14°4'37"
Rødforskyvning (z): 0.024030
Avstand fra solen til NGC 5137: basert på redshiftverdien (z) - 101.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5137 : PGC 46907, CGCG 72-71

Naboobjekter: NGC 5135, NGC 5136, NGC 5138, NGC 5139

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.