eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5145

NGC 5145
Objekt NGC 5145 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5145 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h25m13.9s; Dec= 43°16'2"
RedShift (z): 0.004086
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5145: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5145 : PGC 46934, UGC 8439, MCG 7-28-9, CGCG 218-10, IRAS 13230+4331

Blízke objekty: NGC 5144B, NGC 5144A, NGC 5146, NGC 5147

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.