eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 515

NGC 515
Objekt NGC 515 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 515 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h24m38.7s; Dec= 33°28'20"
rödförskjutning (z): 0.017002
Avståndet från solen till NGC 515: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 515 : PGC 5201, UGC 956, MCG 5-4-52, CGCG 502-77, VV 36

Närliggande objekt: NGC 513, NGC 514, NGC 516, NGC 517

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.