eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5152

NGC 5152
Objekt NGC 5152 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5152 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x0.7'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h27m51.5s; Dec= -29°37'9"
RedShift (z): 0.013896
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5152: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5152 : PGC 47187, ESO 444-44, MCG -5-32-24, AM 1325-292

Blízke objekty: NGC 5150, NGC 5151, NGC 5153, NGC 5154

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.