eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5172

NGC 5172
Objekt NGC 5172 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5172 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x1.8'
veľkosť: V=11.9m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h29m19s; Dec= 17°3'6"
RedShift (z): 0.013443
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5172: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5172 : PGC 47330, UGC 8477, MCG 3-34-41, CGCG 101-57, IRAS 13268+1718

Blízke objekty: NGC 5170, NGC 5171, NGC 5173, NGC 5174

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.