eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5184

NGC 5184
Objekt NGC 5184 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5184 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h30m11.4s; Dec= -1°39'49"
RedShift (z): 0.013313
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5184: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5184 : PGC 47438, UGC 8487, MCG 0-34-41, CGCG 16-81, KCPG 378B

Blízke objekty: NGC 5182, NGC 5183, NGC 5185, NGC 5186

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.