eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5189

NGC 5189
Objekt NGC 5189 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5189 - planetární mlhovina v souhvězdí Muscae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 2.33'
velikosti: B=10.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h33m32.9s; Dec= -65°58'25"
Jiné názvy objektu NGC 5189 : IC 4274, PK 307-3.1, ESO 96-PN16, AM 1329-654, CS=14.1

Nedaleko objekty: NGC 5187, NGC 5188, NGC 5190, NGC 5191

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.