eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 519

NGC 519
Objekt NGC 519 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 519 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h24m28.7s; Dec= -1°38'29"
rödförskjutning (z): 0.018059
Avståndet från solen till NGC 519: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 519 : PGC 5182, CGCG 385-103, DRCG 7-19

Närliggande objekt: NGC 517, NGC 518, NGC 520, NGC 521

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.