eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 522

NGC 522
Objekt NGC 522 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 522 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 2.80'x0.5'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h24m45.9s; Dec= 9°59'42"
rödförskjutning (z): 0.009090
Avståndet från solen till NGC 522: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 522 : PGC 5218, UGC 970, MCG 2-4-38, CGCG 436-43, FGC 163, IRAS 01221+0944

Närliggande objekt: NGC 520, NGC 521, NGC 523, NGC 524

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.