eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5222-2

NGC 5222-2
Objekt NGC 5222-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5222-2 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h34m57.7s; Dec= 13°44'37"
rödförskjutning (z): 0.022979
Avståndet från solen till NGC 5222-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5222-2 : PGC 93122, UGC 8558, MCG 2-35-5, CGCG 73-39, KCPG 383B, Arp 288, VV 315

Närliggande objekt: NGC 5221, NGC 5222-1, NGC 5223, NGC 5224

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.