eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5266

NGC 5266
objekt NGC 5266 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5266 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.30'x2.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.1m; B=12.1m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t43m1.8s; Dec= -48°10'9"
Rødforskyvning (z): 0.010014
Avstand fra solen til NGC 5266: basert på redshiftverdien (z) - 42.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5266 : PGC 48593, ESO 220-33, AM 1339-475, IRAS 13399-4755

Naboobjekter: NGC 5264, NGC 5265, NGC 5266A, NGC 5267

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.