eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5267

NGC 5267
Objekt NGC 5267 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5267 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.5'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h40m40s; Dec= 38°47'40"
rödförskjutning (z): 0.019724
Avståndet från solen till NGC 5267: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5267 : PGC 48393, UGC 8655, MCG 7-28-49, CGCG 218-36

Närliggande objekt: NGC 5266, NGC 5266A, NGC 5268, NGC 5269

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.