eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5269

NGC 5269
objekt NGC 5269 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5269 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Centauri
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t44m44.1s; Dec= -62°54'54"
Andre objektnavn NGC 5269 : ESO 97-SC4, in Milky Way

Naboobjekter: NGC 5267, NGC 5268, NGC 5270, NGC 5271

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.