eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5279

NGC 5279
Objekt NGC 5279 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5279 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBa/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h41m43.7s; Dec= 55°40'24"
RedShift (z): 0.025284
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5279: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5279 : PGC 48482, UGC 8678, MCG 9-22-102, MK 271A, Arp 239, CGCG 271-58, CGCG 272-3, VV 19, KCPG 390B, 1ZW 69

Blízke objekty: NGC 5277, NGC 5278, NGC 5280, NGC 5281

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.