eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 527A

NGC 527A
Objekt NGC 527A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 527A - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.1'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 11.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h23m59.1s; Dec= -35°7'41"
rödförskjutning (z): 0.019617
Avståndet från solen till NGC 527A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 527A : PGC 5142, MCG -6-4-22

Närliggande objekt: NGC 526A, NGC 526B, NGC 527, NGC 528

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.