eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5289

NGC 5289
Objekt NGC 5289 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5289 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.6'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h45m8.7s; Dec= 41°30'13"
RedShift (z): 0.008426
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5289: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5289 : PGC 48749, UGC 8699, MCG 7-28-58, CGCG 218-42, IRAS 13430+4145

Blízke objekty: NGC 5287, NGC 5288, NGC 5290, NGC 5291-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.