eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5291-1

NGC 5291-1
objekt NGC 5291-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5291-1 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t47m24.3s; Dec= -30°24'19"
Rødforskyvning (z): 0.014602
Avstand fra solen til NGC 5291-1: basert på redshiftverdien (z) - 61.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5291-1 : PGC 48893, ESO 445-30, MCG -5-33-6

Naboobjekter: NGC 5289, NGC 5290, NGC 5291-2, NGC 5292

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.