eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5296

NGC 5296
Objekt NGC 5296 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5296 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=14.4m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h46m18.6s; Dec= 43°51'6"
RedShift (z): 0.007519
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5296: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5296 : PGC 48811, MCG 7-28-62, CGCG 218-44, NPM1G +44.0258, KCPG 394A

Blízke objekty: NGC 5294, NGC 5295, NGC 5297, NGC 5298

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.