eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5314

NGC 5314
Objekt NGC 5314 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5314 - galax i stjärnbild Ursae Minoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.5'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h46m11.1s; Dec= 70°20'23"
rödförskjutning (z): 0.031962
Avståndet från solen till NGC 5314: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 135.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5314 : PGC 48810, MCG 12-13-9, CGCG 336-17

Närliggande objekt: NGC 5312, NGC 5313, NGC 5315, NGC 5316

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.