eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 536

NGC 536
Objekt NGC 536 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 536 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.30'x1.2'
magnitud: V=12.4m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h26m21.6s; Dec= 34°42'12"
rödförskjutning (z): 0.017309
Avståndet från solen till NGC 536: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 536 : PGC 5344, UGC 1013, MCG 6-4-21, CGCG 521-25, HCG 10A

Närliggande objekt: NGC 534, NGC 535, NGC 537, NGC 538

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.