eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5379

NGC 5379
Objekt NGC 5379 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5379 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h55m34.4s; Dec= 59°44'36"
RedShift (z): 0.005360
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5379: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5379 : PGC 49508, UGC 8860, MCG 10-20-49, CGCG 295-26

Blízke objekty: NGC 5377, NGC 5378, NGC 5380, NGC 5381

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.