eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5408A

NGC 5408A
objekt NGC 5408A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5408A - H2-region eller en del av galaksen i stjernebildet Centauri
Typen: GxyP -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.15'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t3m18.2s; Dec= -41°23'13"
Andre objektnavn NGC 5408A : Henize 959, HII not PN in N5408

Naboobjekter: NGC 5406, NGC 5407, NGC 5408, NGC 5409

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.